Hvad holder dig tilbage?

 • Har du en fysisk skade/smerte, der påvirker din livskvalitet?
 • Ønsker du at lære af din skade og få det bedre fysisk og mentalt?
 • Oplever du en livssituation og/eller et mønster, som du ikke kan komme gennem eller stoppe ved egen hjælp?
 • Vil du have mere balance både i din krop og i dit liv? At mærke kroppen og dens signaler i et travlt liv og en travl hverdag?

“Hos kropsterapeut Sisse Plesner bliver din behandling tilpasset dig og lige netop de begrænsninger, du har i dit liv. Hun behandler i Frederikssund og på Nørrebro i København”

Som Kropsterapeut uddannet og certificeret ved Body-sds og Omnitherapy samt PassuSego Plus, behandler jeg dine smerter og skader effektivt.

Hvis du ønsker det, går vi dybere og løsner følelsesmæssige blokeringer, stressrelaterede problematikker og psykiske belastninger som f.eks. angst, sorg, vrede og mønstre. Alt sammen med hjælp fra din krop og med mig ved din side.

Uanset hvilken tilgang du vælger, glæder jeg mig til at hjælpe dig.  

Grundtanken er en helhedsbehandling, som giver dig nyt håb, ny styrke og nye veje. Jeg har mulighed for at se på hele din krop, din livssituation, dine mønstre samt den livslektion, der ligger i de begrænsninger du oplever i dit liv. Jeg tager højde for, hvordan du spiser, sover og i det hele taget behandler dig selv. Alt det, der er vigtigt for at have overskud og energi i din hverdag.

Sammen undersøger vi årsagerne til det, der begrænser dig i dit liv. Vi arbejder med at skabe nye vinkler på de gamle ting, som din krop gemmer på – du opnår ny selvindsigt ved at udnytte sammenhængen mellem bevidsthed og krop.

Mine behandlinger giver dig forløsning, større selverkendelse, løsninger og overskud til at fortsætte dit liv ud fra de præmisser, du selv ønsker. En dyb ændring af det, der begrænser dit liv.

Et forløb hjælper dig til at

 • Forstå din krop og dens reaktioner
 • Mærke kærligheden til dig selv
 • Få tillid til din krop og dine følelser
 • Leve et liv uden eller et bedre liv med dine smerter, skader og mønstre
 • Få overskud, styrke og handlekraft
 • Blive fri af gamle begrænsninger
 • Reagere på nye måder i gammelkendte situationer

Mit mål og min vision

Jeg ønsker at se dig blomstre og finde nyt håb, ny styrke og nye veje. Det er så livsbekræftende at følge sådan en proces, og endnu mere at være i den, og det er det, jeg elsker at bruge mine værktøjer til.

“I alle skader er der en livslektion, og der er en grund til, at vi bliver standset. Vil du kende din?”

Jeg ser din krop og dit liv som en helhed. Der er en grund til, at du holder din krop, som du gør, at du har skader, smerter og uhensigtsmæssige mønstre. Derfor er mit arbejde ikke bare kropsarbejde men i høj grad også livsarbejde, der giver dig både kropbevidsthed og livsbevidsthed.

Gennem samtale, kropsarbejde og healing, finder vi sammen frem til den virkelige årsag til dine smerter, skader og mønstre og bearbejder årsagen frem for symptomerne. Under behandlingen vil du gennem kroppen få tillid til, at det er ok at føle f.eks. styrke, sårbarhed, glæde, sorg, vrede sammen med pulserende liv i hele kroppen. Dine smerter, skader og mønstre forsvinder, eller de fylder mindre i dit liv, fordi du nu har bearbejdet det bagvedliggende og får et større overskud.

Du ved nu, hvad der skaber din situation, og hvordan du selv kan bearbejde og minimere den, hvis den opstår igen. Du er stærk og handlekraftig frem for offer for dine symptomer og mønstre. Du føler igen (eller måske for første gang), at du har magten i dit liv, at du selv har gjort og altid fremover kan gøre noget ved de problemer, der opstår i dit liv. Du respekterer din krops signaler og oplever nye og mere konstruktive reaktioner i situationer, der før var ubehagelige for dig. Det, at du kender dig selv og din krops signaler giver dig en ny rummelighed overfor dig selv og andre. Du kan tage livet ind og slippe dine begrænsninger.

Kort fortalt ønsker jeg for dig, at du får plads til dig, dit liv og det du vil. Jeg glæder mig hver dag til at hjælpe mine skønne klienter til et bedre liv, og jeg glæder mig til at hjælpe dig!

Ud af magtesløsheden

Jeg går meget ind for at du er medansvarlig for din udvikling, fordi det er altafgørende for, at du står stærkere i dit liv. Det er lige der, du vokser. Derfor er du altid en aktiv deltager i mine behandlinger fremfor bare at ligge og tage imod.

På den måde slipper du ud af magtesløsheden, følelsen af at kroppen, følelserne, omgivelserne, universet har taget over, og at du intet kan gøre.

Min erfaring er, at det, der er allervigtigst for, at du kommer i mål med dine fysiske, psykiske og åndelige temaer, er, at du er med hele vejen. 

Min fornemmeste rolle, på din rejse hjem til dig selv, er at være din guide, facilitator, mellemmand, igangsætter og den der holder overblikket og holder dig kærligt i hånden undervejs. Jeg er der for dig og jeg glæder mig over hvert et skridt du tager i min klinik og i dit liv.

Jeg har selv været der

Engang udviklede jeg en frossen skulder. Jeg var forbi de gængse lægeanbefalede og et par alternative behandlingsformer. Men hele tiden med en fornemmelse af, at det her handlede om mere end bare en skulder og arbejdsstillinger. Jeg havde brug for at “tø den op” både fysisk og psykisk, og heldigvis fandt jeg en dygtig kropsterapeut.

At der var mere i min skade, end bare dårlige arbejdsstillinger – gjorde et dybt og varigt indtryk på mig. Derfor arbejder jeg i dag selv ud fra devisen “der er altid en dybereliggende årsag til fysiske symptomer, og der er altid noget at lære”. Samtidig har jeg stor respekt for mine klienters rejser. Vi er alle på forskellige stadier af vores udvikling, og det har jeg, som kropsterapeut altid for øje. Derfor får du lige den behandling, som vi i fællesskab kommer frem til, at du er klar til og modtagelig for.

Jeg gør brug af en bred vifte af værktøjer, fra kropsterapi til healing. Det betyder, at jeg er god til at kombinere den fysiske behandling med den følelsesmæssige og den spirituelle. Ligesom jeg kan skelne mellem, hvornår vi har med en kropslig spænding at gøre, og hvornår det handler om følelser, gamle blokeringer og begrænsende overbevisninger. Du kan læse mere om mine værktøjer under 1:1 Behandling.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig!

Sisse Plesner